Informacja o udostępnieniu Planu Połączenia (art.500 §2 i §2¹ KSH)

Zarząd Fitarena sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472876, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Fit Projekt sp. z o.o., Fitarena sp. z o.o. oraz Centrum Sportowe Kiko Plus sp. z o.o. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 500 §2 i §21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia powyżej wskazanych spółek. Dokument do pobrania –  PLAN POŁĄCZENIA